Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach


 • Kalendarium

  Niedziela, 2024-04-14

  Imieniny: Bernarda, Martyny


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1222848
  • Do końca roku: 261 dni
  • Do wakacji: 68 dni

 • Kartka z kalendarza

Tu mieszkamy

 

 

Duszniki położone są w odległości 27 km od Szamotuł i zaledwie 32 km na zachód od centrum gospodarczego Wielkopolski - Poznania. Gmina posiada dogodną sieć dróg dojazdowych. Gmina Duszniki jest gminą typowo rolniczą. Gmina obfituje w piękne krajobrazy, kompleksy leśne, rezerwaty przyrody, zadbane wioski oraz czyste powietrze.
Posiada kilka dobrze utrzymanych kompleksów sportowych oraz ośrodek jeździecki w Kunowie. Prowadzi wielostronną działalność oświatową i kulturalną, wysoki poziom reprezentuje szkolny sport. Jego reprezentanci odnosili szereg znaczących sukcesów.

 

 

 

 

Duszniki to duża i piękna wieś będąca siedzibą Urzędu Gminy, położona 43 km na zachód od Poznania. Istnieją dwie teorie wyjaśniające pochodzenie nazwy Duszniki. Pierwsza mówi, że w przeszłości na tym terenie były mokradła, powodujące "duszne powietrze". Według drugiej natomiast wieś była niegdyś posiadłością książąt piastowskich, przekazaną biskupowi poznańskiemu w zamian za obowiązek odprawiania mszy świętej za dusze ofiarodawców. 

 

Dzieje Dusznik są mocno związane z historią Wielkopolski. Wykopaliska archeologiczne dowiodły. że okolica ta była zamieszkana od dawna. Już przed rokiem1235 Duszniki należały do dóbr biskupstwa poznańskiego. Kościół powstał tu prawdopodobnie w XII wieku, ponieważ w tym czasie właśnie zaczęto nadawać kościołom tytuł św. Marcina. Parafia dusznicka należała wraz z Podrzewiem, Młynkowem, sękowem i Wilczyną do klucza bukowskiego.


Pierwsza wyraźna wzmianka o Dusznikach pochodzi z 1417 roku - parafia wspomniana jest z okazji wizytacji biskupiej. O ciekawej przeszłości mówi również zachowane do dziś w kościele epitafium Jerzego Pigłowskiego herbu Sokół z pierwszej połowy XVII wieku. Pigłowski - rycerz (odznaczył się w walkach z Tatarami), dworzanin i poeta na dworze królów Zygmunta III Wazy i Władysława IV zaznaczył swą obecność w Dusznikach, kiedy to pełnił funkcję zarządcy parafii prawdopodobnie w nagrodę za wierną służbę.

 

W XV wieku powstała w Dusznikach szkoła parafialna, a w XVII wieku szpital dla ubogich przy parafii, który istniał do 1907 roku. Kościół parafialny pw. Św. Marcina, późnogotycki, pochodzi z pierwszej połowy XVI wieku. W 1758r. został spalony, a kolejnych wiekach stopniowo odbudowywany. W latach 1912-1913 dobudowano od strony północnej nawę oraz wieżyczkę-neogotycką sygnaturkę. We wnętrzu zachowało się pierwotne sklepienie gwiaździste z nową polichromią z 1968r.  wykonane przez Tadeusza Szukałę na podstawie odkrytych reliktów polichromii renesansowej. Ponadto późnorenesansowy nagrobek z piaskowca J. Pigłowskiego. Warto zwrócić uwagę na dwa barokowe krucyfiksy, ołtarze i ambonę w stylu barokowym. Obok kościołaznajduje się plebania z końca XVII wieku.  W dobrym stanie zachował się również kościół ewangelicki zbudowany w latach 1869-1872. 

 

 

W okresie zaborów Duszniki znalazły się pod pruskim panowaniem. Z historycznych zapisków dowiadujemy się, że w 1808 roku wybudowano tu szkołę ludową, w 1812 r. uruchomiono mleczarnię, a w 1876 roku powstało Towarzstwo Gimnastyczne "Sokół", w 1888 r. założono kółko rolnicze. W 1904 r. powstała kolejka wąskotorowa, która połączyła Duszniki z cukrownią w Opalenicy. Mieszkańcy Dusznik brali czynny udział w walkach wyzwoleńczych w Powstaniu Styczniowym, a szczególnie w Powstaniu Wielkopolski - uczestniczyli w walkach o poznańską Ławicę i Wildę. Po odzyskaniu niepodległości Polski, Duszniki przeszły na skarb państwa. Majątek ziemski dzierżawiło Towarzystwo Akcyjne "Siew" z Poznania. W latach trzydziestych XX w. - po przeprowadzeniu częściowej reformy rolnej - do Dusznik przybyli osadnicy z Małopolski, a pozostali sprzed I wojny światowej Niemcy sprzedali swoje gospodarstwa Polakom i wyemigrowali. W 1924 r. utworzono Ochotniczą Straż Pożarną, w tym samym czasie powstało Kółko Włościanek.
Pierwsze bomby lotnicze spadły na Duszniki 13 wrzesnia, a jednostki Wermachtu wkroczyły 10 września 1939r. Wprowadzono godzinę policyjną, rozpoczęły się aresztowania. Od 1940 roku zaczęto masowo wysiedlać Polaków, głównie rolników, których wywożono do Generalnej Guberni. 25 stycznia 1945r. Duszniki zostały wyzwolone. Już 8 lutego zaczął pracę Zarzad Gminy - organ administracji państwowej; 20 lutego uruchomiono Urząd Pocztowy. 17 lutego 1946 roku przeprowadzono pierwszy powojenny spis ludności. Gmina liczyła 5497 mieszkańców, a Duszniki zamieszkiwało 1860 osób. W 1958r. popłynął w Dusznikach prąd elektryczny. 1 stycznia 1973 roku powstał Urząd Gminy w Duszniakch.

 

W centrum Dusznik znajduje się charakterystyczny dworek klasycystyczny z 1848 roku, w którym od 1964 roku mieści się Gminny Ośrodek Kultury.