Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach


 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-02-22

  Imieniny: Małgorzaty, Marty


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1175490
  • Do końca roku: 313 dni
  • Do wakacji: 120 dni

 • Kartka z kalendarza

Terminarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.09.2023

I półrocze

01.09.2023 – 30.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2023

Ferie zimowe

12.02.2024 – 25.02.2024

II półrocze

31.01.2024 – 21.06.2024

Próbny egzamin ósmoklasisty

05, 06, 07.03.2024

Rekolekcje szkolne

III 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03. – 02.04.2024

Egzamin ósmoklasisty

14, 15, 16.05.2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024

Ferie letnie

22.06. – 31.08.2024

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 13.10.2023 r.
 • 22.12.2023 r.
 • Święto Szkoły  (09.02.2024 r.)
 • Egzaminy ósmoklasistów – 3 dni: 14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024
 • 02.05.2024 r.
 • 31.05.2024 r.

Zadania wynikające z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nagannej oceny zachowania

19.12.2023

Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen edukacyjnych oraz ocen zachowania

19.01.2024

Wystawienie i zapisanie w e-dzienniku
śródrocznych ocen edukacyjnych i śródrocznych ocen zachowania

26.01.2024

 Rada klasyfikacyjna za I półrocze

30.01.2024

 Koniec I półrocza

30.01.2024

Początek II półrocza

31.01.2024

Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nagannej oceny zachowania - roczne

02.05.2024

Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen edukacyjnych oraz ocen zachowania

04.06.2024

Wystawienie i zapisanie w e-dzienniku wszystkich rocznych / końcowych ocen edukacyjnych i ocen zachowania

11.06.2024

Rada klasyfikacyjna

13.06.2024

Kalendarz spotkań z rodzicami

Zebranie z rodzicami w Podrzewiu
- organizacyjne.

13.09.2023

Wybór oddziałowych rad rodziców, przedstawienie podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, sprawy bieżące, informacja dla uczniów
 i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia,
o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

Zebranie z rodzicami w Dusznikach
- organizacyjne.

Godziny:

1) Zebranie ogólne: 17.00

2) klasy 1 – 3: 16.00

3) Klasy 4 – 8: 17.30

14.09.2023

 

Spotkanie z delegatami Klasowych Rad Rodziców:

- godzina: 18.45

- miejsce: świetlica (ul. Broniewskiego 2).

14.09.2023

Wybór Rady Rodziców

Dyżur pedagogiczny.

 

08.11.2023

09.11.2023

PF Podrzewie

Duszniki

klasy 1 – 3
godz. 16.00 – 17.00

klasy 4 – 8

godz. 17.00 – 18.00

Zebranie z rodzicami / dyżur pedagogiczny.

06.12.2023

07.12.2023

Dyżur pedagogiczny.

17.01.2024

18.01.2024

Zebranie z rodzicami / dyżur pedagogiczny.

 

 

13.03.2024

14.03.2024

PF Podrzewie

Duszniki

klasy 1 – 3
godz. 16.00 – 17.00

klasy 4 – 8

godz. 17.15 – 18.15

Zebranie z rodzicami.

17.04.2024

18.04.2024

PF Podrzewie

Duszniki

klasy 1 – 3
godz. 16.00 – 17.00

klasy 4 – 8

godz. 17.15 – 18.15

Dyżur pedagogiczny.

22.03.2024

23.05.2024

PF Podrzewie

Duszniki

klasy 1 – 3
godz. 16.00 – 17.00

klasy 4 – 8

godz. 17.00 – 18.00