Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach


 • Kalendarium

  Niedziela, 2024-04-14

  Imieniny: Bernarda, Martyny


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1222882
  • Do końca roku: 261 dni
  • Do wakacji: 68 dni

 • Kartka z kalendarza

Świetlica

Świetlica w Szkole Podstawowej w Dusznikach

 

W naszej szkole działają dwie świetlice: świetlica nr 1 dla uczniów młodszych z klas 1-5 oraz świetlica nr 2 dla uczniów starszych z klas 6-8.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców, dojazd do szkoły lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe muszą dłużej przebywać w szkole. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela oraz  podczas podziału klasy na grupy.

Uczniowie dojeżdżający są przyjmowani do świetlicy obligatoryjnie, natomiast pozostałych wychowanków obowiązują karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, które można pobrać w świetlicy lub w sekretariacie. Sporadyczną, doraźną obecność dziecka w świetlicy, rodzice powinni zgłosić na piśmie najpóźniej w dniu pobytu dziecka w świetlicy.

Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb uczniów i ustalane są na początku roku szkolnego. Świetlica jest czynna z przerwami w godzinach 7.00 – 15.10.

 

 

 

Artykuły